Industriële sloopwerken

SDT Dongen heeft een ruime ervaring met het slopen van complete en gedeeltelijke procesinstallaties, machines, staalconstructies, opslagtanks, schoorstenen en industriële gebouwen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in live-plants of tijdens bedrijfsstops, onder zowel koud- als warmwerkcondities.

Door een adequate kennis van de metaalhandel worden alle vrijkomende materialen tegen een maximale opbrengst afgevoerd waardoor de kosten voor het project worden geminimaliseerd


Demontage installaties / machines

Machines en installaties hebben geen oneindige levensduur en zullen periodiek vervangen moeten worden.

SDT Dongen beschikt over alle nodige expertise op het gebied van (industriële) demontage.

Wij demonteren zorgvuldig de te verwijderen onderdelen of installaties uit uw fabriek of gebouw. Naast de demontage verzorgen wij ook het horizontale en verticale transport en de afvoer van de vrijkomende materialen.

Uiteraard kunnen wij na demontage ook assisteren bij het plaatsen van de nieuwe onderdelen.


Engineering

Elk project begint met een goede voorbereiding. SDT Dongen heeft de kennis in huis om voor elk project de benodigde plannen te maken zoals een risicobeheersplan, TaakRisicoAnalyse, V&G-plan, planning en evt. presentatie.

Het verzorgen van de aanvraag sloopmelding met de hierbij behorende documenten kan door SDT Dongen verzorgd worden, evenals de communicatie met overheden.

Heeft u een project in de voorbereiding en heeft u de helpende hand nodig of een deskundig advies, neem dan gerust contact op met ons.


Civiele sloopwerken

SDT Dongen uw partner voor het slopen van gebouwen en infrastructurele werken zoals bruggen, wegen en kademuren

Veel van deze werken zijn binnenstedelijke projecten waarbij het voorkomen van geluids-, trillings- en stofoverlast een belangrijk item is. Daarom werken wij met de juiste machines en zetten de nodige middelen in ter voorkoming van deze hinder.


Bodemsanering

Bij herontwikkelingen waarbij een terrein of gebied weer geschikt moet worden gemaakt voor een nieuwe bestemming komt het vaak voor dat er een bodemverontreiniging aanwezig is.

In combinatie met de uit te voeren sloopwerken kan SDT Dongen ook het saneren van de bodemverontreiniging verzorgen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.


Asbestsanering

In gebouwen en installaties gebouwd of geplaatst voor 1994 kan asbest verwerkt zijn. 

Asbest is een voor de gezondheid schadelijke stof en moet daarom verwijderd worden onder strenge regelgeving om mens en milieu te beschermen.

SDT-Dongen is in staat om (complexe) saneringen conform de huidige wet- en regelgeving (SC-530) uit te voeren.